ขยับ“Shift Mode “ทลฉ.ก้าวสู่ศูนย์กลางขนส่งทางรถไฟ

ท่าเรือจับมือการรถไฟฯผลักดัน Shift Mode ขนส่งตู้สินค้าจากทางถนนสู่ทางรถไฟรองรับศูนย์กลางขนส่งทางรถที่ ท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงค์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนายนิรุฒ มณีพันธ์​ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะฯ เพื่อร่วมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับตู้สินค้าทางรถไฟของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ทลฉ. (Single Rail Transfer Operator : SRTO) ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 อาคารที่ทำการ​ กทท.

โครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้าด้วยระบบรางที่ท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift Mode) จากทางถนนเป็นทางราง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ลดมลภาวะ ลดต้นทุนการขนส่ง และพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *