บขส. ชี้แจงคลิปดราม่า “เตือนภัย บขส.หาดใหญ่”

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ TikTok : tak3367 ได้โพสต์คลิป “เตือนภัย บขส.หาดใหญ่ พวกลากซื้อตั๋วรถทัวร์ ไม่มีน้ำ ไม่มีอาหารบริการ” จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า รถโดยสารที่ถูกร้องเรียน เป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง ที่ไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของ บขส. โดย บขส. มีหน้าที่ ควบคุมดูแลเฉพาะรถโดยสารของ บขส. และรถร่วมฯ บขส. ให้จัดการเดินรถเป็นไปตามระเบียบฯ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น อีกทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ เป็นพื้นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครหาดใหญ่

นอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากบุคคลอื่นมาชักจูงให้ผู้โดยสารซื้อตั๋ว จนได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่ได้เกิดจากพนักงานของ บขส. และรถร่วมฯ บขส. จึงไม่มีอำนาจในการลงโทษหรือเอาผิดได้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ดี บขส. คำนึงถึงเรื่องการให้บริการผู้โดยสาร ให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลผู้โดยสาร และประชาสัมพันธ์ แนะนำการเดินทางให้ผู้โดยสารได้ทราบ รวมทั้งขอให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสาร ที่ช่องขายตั๋วเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวง และหากพบปัญหาด้านการบริการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีฯ ได้ทันที

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *