ศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ไหนดีสุด..ตลาดงานอ้าแขน!

คณะบริหารธุรกิจ  มจพ. วิทยาเขตระยอง คิดออฟ เปิดรับสมัคร น.ศ.  เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี โควตาเรียนดี ปี’67  ลั่นเรียนสาขานี้การันตีมีงานทำแน่สอดคล้องตลาดในยุดดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)วิทยาเขตระยอง  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่  1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 2. สาขาวิชาการบัญชี 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 4. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ประการสำคัญเรียนจบสาขาเหล่านี้ ปัจจุบันตลาดงานรองรับไม่ตกงาน รายละเอียดดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร

 1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPAx) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา2566 ด้วยการให้ออก การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  Download ระเบียบการรับสมัครและสมัครออนไลน์ที่www.admission.kmutnb.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

*เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ของ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่  21 พฤศจิกายน 2566  สอบสัมภาษณ์วันที่  25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (แบบออนไลน์ (VDO Call)   ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566           

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook fba.kmutnb.ac.th, website www.admission.kmutnb.ac.th  หรือที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *