วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)

เพจกระทรวงพลังงาน เผยว่า วันที่ 8 มิ.ย.เมื่อปี พ.ศ. 2552 สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นทุกคนหันมาใส่ใจ และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลในวันมหาสมุทรโลกนี้ มาร่วมกันแยกขยะให้เป็นนิสัย ทั้งเศษอาหาร กระดาษ หรือถุงพลาสติก ไม่ว่าเราจะทิ้งขยะอยู่ที่ใด

ไม่ควรสัมผัส หรือจับสัตว์ทะเล พืชทะเล เพราะถือเป็นการทำร้ายสัตว์และพืชทะเลโดยตรง และอย่าจับสัตว์ทะเล หรือบ้านของสัตว์ทะเลกลับมา รักษาความสะอาด เก็บขยะ รักษาทะเลให้สวยงาม

ให้ความสำคัญว่า ทะเลเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบไปด้วยสัตว์และพืชทะเลต่าง ๆ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม

และรู้หรือไม่ ? มหาสมุทรหรือทะเล สามารถเป็นแหล่งพลังงานให้กับพวกเราได้ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกพลังงานหมุนเวียนสำหรับอนาคต ซึ่งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมหาสมุทรสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ ทั้งจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นและน้ำลง คลื่นทะเล หรือแม้แต่พลังงานความร้อนของมหาสมุทร

ซึ่งแน่นอนว่าพลังงานจากมหาสมุทรนี้ เป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงานจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันปกป้องท้องทะเลให้คงความสมบูรณ์ต่อไป เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *