รฟท.เปิดฟังความคิดเห็น” Land Bridge”ชุมพร-ระนอง

การรถไฟฯเชิญรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างทางรถไฟ Land Bridge เชื่อม ชุมพร-ระนอง วันที่ 4-8 กันยายน 2566 รวมถึงทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA

ทีมประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศ เปิดเผยว่า รฟท.ได้ทำการศึกษา และออกแบบ ทางรถไฟซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนา สะพานบกเชื่อม 2 ฝั่งทะเล (Land Bridge) เพื่อเชื่อมโยงท่าเรือแห่งใหม่ ได้แก่

– ท่าเรือชุมพร บริเวณ แหลมริ่ว

– ท่าเรือระนอง บริเวณ อ่าวอ่าง

ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนแม่บทพัฒนามอเตอร์เวย์ และทางรถไฟคู่ขนาน (MR-Map) ในเส้นทาง MR8

โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รวมถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อพื้นที่โดยรอบการก่อสร้างโครงการ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยในตามพื้นที่ ในวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ตามพื้นที่ได้รับแก่

– เวทีที่ 1 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมออนเดอะบีช รีสอร์ท ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

– เวทีที่ 2 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศูนย์หมู่บ้านสวนผึ้ง หมู่ 11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

– เวทีที่ 3 วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะกอ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

– เวทีที่ 4 วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น ห้องประชุมลิขิตฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

– เวทีที่ 5 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

– เวที่ที่ 6 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดพระรักษ์ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

– เวที่ที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

– เวที่ที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

– เวที่ที่ 9 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงคลุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองฯ จังหวัดระนอง

การรถไฟแห่งประเทศไทย หวังว่า การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงแก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ จะสามารถช่วยกันในการป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะพัฒนาเส้นทางคู่ขนานกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *