บอ์ดรฟม.ไฟเขียวสายสีม่วง 20 บาทดีเดย์ 1 ธ.ค.66

รฟม.เด้งรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง สูงสุดไม่เกิน 20 บาท คาดว่าเริ่มได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน(รฟม.)ระบุว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคม มีนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอัตรา 20 บาท ตลอดสาย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยจะเร่งรัดดำเนินการทันทีในเส้นทางที่ภาครัฐเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ซึ่งครอบคลุมถึงรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ของ รฟม.

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ รฟม. ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเห็นชอบในแนวทางการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง 20 บาท ตลอดสาย รวมถึงหลักการกำหนดส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายอื่น ๆ คาดว่า เริ่มได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เป็นสูงสุดไม่เกิน 20 บาท (จากอัตราค่าโดยสารปัจจุบัน สูงสุด 42 บาท) ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ (05.30 น.-24.00 น.) ทั้งนี้ เด็ก/ผู้สูงอายุ จะได้รับส่วนลด 50% และนักเรียน/นักศึกษาจะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารใหม่

2. การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ผู้โดยสารยังคงได้รับส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบในอัตราปัจจุบัน

3. การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) (ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย หรือ รฟท.) กำหนดอัตราค่าโดยสารของทั้ง 2 สาย สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยจะต้องเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีบางซ่อน ภายในระยะเวลา 30 นาที และใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน

4. การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ผู้โดยสารจะได้รับส่วนลดเมื่อเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ภายในระยะเวลา 30 นาที และใช้บัตรโดยสารใบเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบัน รฟม. ยังอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมในภาพรวมทั้งหมดของโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ก่อนกำหนดวันเปิดให้ประชาชนร่วมทดลองโดยสารฟรี และกำหนดวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ซึ่ง รฟม. จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *