“มนพร”ลุยไฟ เคลียร์ปมเก่าเก็บ จราจรแออัดท่าเรือแหลมฉบัง

“มนพร” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์เข้าพบ ถกแนวยกระดับท่าเรือแหลมฉบัง สั่งการท่าเรือฯ กรมเจ้าท่า เร่งรัดแก้ปมจราจรหนาแน่นในท่าเรือ -ขุดลอกร่องน้ำลึก

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สมาคมผู้ประกอบการท่าเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์เข้าพบ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมหารือ  ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายอาณัติ มัชฌิมา นายกสมาคมฯ ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย

นางมนพร กล่าวว่า ท่าเรือทุกแห่งในประเทศไทยมีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกการส่งเสริมต่อยอดระบบโลจิสติกส์ของท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของรัฐบาลเนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญในการเพิ่มรายได้ของประเทศ การบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยผลักดันนโยบายของกระทรวงฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเข้าพบของสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาท่าเทียบเรือของประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ นางมนพรได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสานงานกับสมาคมฯ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังที่มีความหนาแน่น วางแผนการขุดลอกร่องน้ำลึกเพื่อให้สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ได้ตามมาตรฐานสากล ปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่สาธารณะภายในท่าเรือ รวมทั้งพัฒนาระบบของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย และจัดหาพื้นที่สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงค้างอยู่ในพื้นที่จำนวนมากจากการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย เป็นต้น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *