หุ่นยนต์ RAP ROBOT มจพ.คว้าแชมป์โลกสมัยที่ 9

ทีมหุนยนต์ RAP ROBOT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้าแชมป์โลกรางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์กู้ภัย World Robocup Rescue 2023 เป็นแชมป์โลกสมัยที่ 9

เมื่อวันที่ 7- 10 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา  มีการแข่งขันหุ่นยนต์  ณ เมืองบอร์โด ประเทศฝรั่งเศส ที่มีทีมหุ่นยนต์กู้ภัยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 17 ทีม จากนานาประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย อเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน เม็กซิโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ตรุกี และไทย 

ผลการแข่งขันปรากฏว่า ประเทศไทยสามารถคว้าชัยชนะได้รางวัล Best in class mobility (สมรรถนะการขับเคลื่อนยอดเยี่ยม) และ รางวัล Best in class mapping (การสร้างแผนที่จำลองเสมือนจริงยอดเยี่ยมระดับโลก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชมอาจารย์ที่ปรึกษา และสมาชิกทุก RAP ROBOT ทุกคนที่สร้างชื่อเสียงในเวทีโลกอีกครั้ง

โดย ศ.ดรสุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

สมาชิกในทีม iRAP ROBOT ประกอบด้วย

         1.นายฐิติยศ ประกายธรรม                 2.นายภูมิทรรศน์ สังขพันธ์

         3.นายศักดิธัช วินิจสรณ์                    4.นายจิรกานต์ สุขเจริญ

         5.นายชัยพฤกษ์ เลาหะพานิช             6.นายอาทิตย์ นาราเศรษฐกุล

         7.นายปิยภูมิ ธนวุฒิอนันต์                  8.นายกลย์ภัทร์ บุญเหลือ

         9.นายธรณินทร์ อุ่นอารีย์                   10.นายธนกร กุลศรี

         11.นายนภดล จำรัสศรี                      12.นายเจษฎากร ชัยนราพิพัฒน์

         13.นายภูบดี บุญจริง

อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม ประกอบด้วย  (1) ผศ.สมชาย เวชกรรม (2)  รศ.ดร.ธีรวัช บุณยโสภณ (3) อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์  อินเทียม  (4)  อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์  และ (5) ผศ.นพดล พัดชื่น

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *