กทท.แสดงความยินดีสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 63 ปี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 ฝอ. และนางภาวิณี ทวีชัย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กทท.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 63 ปี

พร้อมร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่นักศึกษา และสวัสดิการบุคลากรของ สบพ. จำนวน 5,000.- บาท โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *