“บิ๊กตู่”ร่วมคณะทดสอบ “น้องเก๊กฮวย”สายสีเหลือง

พลเอกประยุทธ์ ร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงตลอดสาย ของ “รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง” มั่นใจ! ทั้ง 23 สถานี จากลาดพร้าว – สำโรง พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนแล้ว ตั้งแต่ 19 มิถุนายน นี้เป็นต้นไป

วันนี้ (19 มิถุนายน 2566) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมบำรุงฯ ศรีเอี่ยม และเข้าร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ในช่วงสถานีศรีอุดม (YL16) ถึง สถานีลาดพร้าว (YL01) โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงศ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ โดยตลอดการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประชาชนมาร่วมทดลองใช้บริการทุกสถานี และในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ขบวนรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จะจอดรับ-ส่งประชาชนเพิ่มเติมที่สถานีลาดพร้าว เป็นอันครบถ้วนทั้ง 23 สถานี ตลอดสาย

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เป็นโครงการฯ ที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. เป็นผู้กำกับการดำเนินงานโครงการฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รฟม. จึงได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน และได้เริ่มงานในระยะที่ 1 การดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างงานโยธา พร้อมติดตั้งระบบและขบวนรถไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา รฟม. ได้กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด รวมถึงการทดสอบการเดินรถในแต่ละระยะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ Trial Run ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ทั้งนี้ สถานีลาดพร้าว นับเป็นสถานีลำดับสุดท้ายของโครงการฯ ที่พร้อมให้ประชาชนเข้าร่วม Trial Run ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยสถานีนี้ตั้งอยู่บริเวณแยกรัชดา-ลาดพร้าว และเป็นสถานีเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง กับ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และจังหวัดสมุทรปราการ สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักที่วิ่งให้บริการในพื้นที่ใจกลางเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รฟม. ตั้งเป้าหมายว่า รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จะสามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ โดยยึดถือหลักความพร้อมของงานและความปลอดภัยต่อผู้โดยสารที่จะเข้ามาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ในฐานะผู้รับสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เปิดเผยว่า บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีความตั้งใจในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทย ให้เป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และรวดเร็วในการเดินทางสำหรับประชาชนในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ และความทุ่มเทของผู้ร่วมทุนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ก่อนกำหนด แม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรค และความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และยังถูกซ้ำเติมด้วยสภาวะสงครามในยุโรป ระหว่างประเทศรัสเซีย และยูเครน

อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ก็สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จ และจะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลที่มีความทันสมัย และสวยงามที่สุด สามารถรองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างงานโยธา และบริษัท Alstom เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงขบวนรถไฟฟ้า บริษัทฯ พยายามผลักดันให้มีการใช้วัสดุ หรือ การดำเนินงานในประเทศไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เพื่อสร้างงานและประสบการณ์ให้กับบริษัทฯ และบุคลากรไทย

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย มีสถานีให้บริการทั้งสิ้น 23 สถานี ประกอบด้วย สถานีลาดพร้าว สถานีภาวนา สถานีโชคชัย 4 สถานีลาดพร้าว 71 สถานีลาดพร้าว 83 สถานีมหาดไทย สถานีลาดพร้าว 101 สถานีบางกะปิ สถานีแยกลำสาลี สถานีศรีกรีฑา สถานีหัวหมาก สถานีกลันตัน สถานีศรีนุช สถานีศรีนครินทร์ 38 สถานีสวนหลวง ร.9 สถานีศรีอุดม สถานีศรีเอี่ยม สถานีศรีลาซาล สถานีศรีแบริ่ง สถานีศรีด่าน สถานีศรีเทพา สถานีทิพวัล และสถานีสำโรง โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงฯ บริเวณสถานีศรีเอี่ยม และผู้ใช้รถยนต์สามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจรสถานีศรีเอี่ยม และที่อาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline เว็บไซต์ www.ebm.co.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ MRTYellowLine

 

 

 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *