ขนส่งโต้คลิปฉาว ผู้โดยสารล้น

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1843 เส้นทางนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่กำหนด

จากกรณีคลิปรถโดยสารประจำทาง หมวด 4 สายที่ 1843 เส้นทางนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง รับผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่กำหนด ทำให้ผู้โดยสารที่ไม่พอใจส่งคลิปมาแชร์ในสื่อโซเซียล เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสานทางโทรศัพท์ พร้อมได้จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการขนส่งนำตัวพนักงานขับรถมาชี้แจงข้อเท็จจริง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 นั้น https://www.facebook.com/100044308452347/posts/863396981813909/?mibextid=Nif5oz

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการตามกฎหมายดังนี้

1.เปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่ง มาตรา 31(4) ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก เป็นจำนวน 10,000 บาท

2.เปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถ ในกรณีบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ตามมาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 เป็นจำนวน 5,000 บาท และจะบันทึกประวัติการกระทำความผิด และกำชับมิให้มีการกระทำผิดนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ จะกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งตักเตือนพนักงานขับรถในสายดังกล่าวทั้งหมดให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *