รถไฟคิกออฟ ศิลาอาสน์-สวรรคโลก ดีเดย์ 15 ก.ค.นี้

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนโยบายมุ่งยกระดับบริการของรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด การรถไฟฯ มีความพร้อมเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่น เส้นทางศิลาอาสน์ -สวรรคโลก – ศิลาอาสน์ เพื่อให้ประชาชนในอำเภอสวรรคโลกและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางโดยรถไฟ ไปเชื่อมต่อกับขบวนรถทางไกลในเส้นทางสายเหนือที่สถานีชุมทางบ้านดารา และสถานีอุตรดิตถ์ ไปยังสถานีต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไป-กลับ 2 เที่ยวต่อวัน

ทั้งนี้ การเปิดเดินรถขบวนรถท้องถิ่น เส้นทางศิลาอาสน์ -สวรรคโลก – ศิลาอาสน์ ครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อขบวนรถไฟทางไกลเส้นทางสายเหนือได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมกับคิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพียง 2 บาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในการส่งเสริมใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิง สร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางโดยขบวนรถดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *