กทพ. ปรับใหม่ซ้อมดับเพลิง-ปฐมพยาบาล ณโรงเรียนนนทรีวิทยา

กทพ. ยืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมซ้อมดับเพลิงรูปแบบใหม่ – ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา และชุมชนในเขตทางพิเศษ

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยนำชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลให้กับนักเรียนโรงเรียนนนทรีวิทยา และชุมชนเครือข่ายในเขตทางพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร  นอกจากจะมีนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายมาร่วมชมการสาธิตแล้ว ยังมีตัวแทนชุมชนวัดช่องลม และ ชุมชนคลองขวาง ร่วมกิจกรรมด้วย

สำหรับการสาธิตและฝึกอบรมวันนี้ เริ่มต้นด้วยการยืนไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียน หลังจากนั้นเป็นการชมวีดิโอให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยเป็นการปรับเปลี่ยนจากการซ้อมปฏิบัติมาเป็นการชมวีดิโอเรียนรู้ภาคทฤษฎีแทน  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน สอนให้นักเรียนรู้จักประเภทของถังดับเพลิง วิธีใช้เมื่อเกิดอัคคีภัย และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย

ส่วนภาคปฏิบัติ เน้นไปที่การเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)โดยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กทพ. ให้น้อง ๆ นักเรียนแบ่งกลุ่มลงมือทดลองการปฐมพยาบาลด้วยการใช้ผ้าสามเหลี่ยมและการปั๊มหัวใจกู้ชีพ ซึ่งน้อง ๆ ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมีตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ ร่วมกิจกรรมและดูแลความปลอดภัย

และในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิงแบบ dry chemical หรือถังเคมีแห้งที่ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นถังที่ผลิตใหม่ในปี 2566 มีเกจวัดความดัน มีใบรับประกันและใบรับรองการตรวจเช็ก ให้กับโรงเรียนนนทรีวิทยา จำนวน 10 ถัง ชุมชนวัดช่องลม และชุมชนคลองขวาง ชุมชนละ 10 ถัง พร้อมอุปกรณ์กีฬา

กทพ. ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษ ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามัคคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนรอบเขตทางพิเศษกับ กทพ. ลดพื้นที่เสี่ยง ด้วยการจัดฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ รวมถึงอบรมวิธีให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร หมุนเวียนไปตามโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตทางพิเศษ เพื่อให้เด็ก ๆ และชุมชน มีความรู้พื้นฐานด้านการระงับและป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยได้ เป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอีกทางหนึ่ง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *