“สิงห์รถบรรทุก”หนุนลดดีเซล ค่าไฟฟ้า ส่วยสิบล้อ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566  ดร.ทองอยู่  คงขันธ์ ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับนายภูมิธรรม เวชยชัย เนื่องในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 4 พร้อมมอบของที่ระลึก

ดร.ทองอยู่เปิดเผยว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนและผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำถดถอยที่ผ่านมา

“ในระยะเร่งด่วนให้ประชาชนมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนมีรายได้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงชีพตนเอง เช่น นโยบายปรับลดราคาพลังงาน น้ำมันดีเซล, ปรับลดค่าไฟฟ้าทั้งครัวเรือนและอุตสาหกรรม นโยบายในการปรับลดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสำหรับพี่น้องประชาชน รวมถึงราคาก๊าซหุงต้ม LPG ”

ดร.ทองอยู่กล่าวว่า นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยมุ่งแก้ปัญหาระบบส่วย รถบรรทุกและส่วยทุกประเภทตลอดถึงการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ  ส่วนสำคัญที่สุด คือการปราบปรามการค้ายาเสพติดทุกประเภททุกชนิดเหล่านี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *