บขส.ใจป้ำมอบของขวัญปีใหม่ ลดค่าโดยสาร 20 %

“สุรพงษ์” กำชับ บขส.คุมเข้มเดินทางปลอดภัยช่วงปีใหม่ 67 ตรวจสภาพรถ คนขับ สั่ง 3 หน่วยงานจัดการเดินทางเชื่อมต่อบขส. รฟท.ขสมก. อำนวยความสะดวกประชาชน บขส.มอบของขวัญปีใหม่ลดค่าโดยสาร (“HAPPY NEW YEAR 2024 ลด 20% ไปก่อน-กลับทีหลัง”) ให้ผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วออนไลน์

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้บริหารจัดการเดินรถโดยสารให้เพียงพอ ไม่ให้มีปัญหาผู้โดยสารตกค้าง รวมทั้งเน้นย้ำให้ บขส. กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น ทั้งพนักงานขับรถ และรถโดยสาร เช่น ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถก่อนออกให้บริการ จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาว กำชับให้ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ดูแลชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสม พนักงานขับรถต้องตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง และให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบให้ บขส. จัดทำโครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการลดค่าโดยสาร (“HAPPY NEW YEAR 2024 ลด 20% ไปก่อน-กลับทีหลัง”) ให้ผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ Application E-Ticket และ Website : http://transport.co.th/ เดินทางระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 หรือระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ จะได้รับส่วนลด 20% (เฉพาะค่าโดยสารไม่รวมค่าธรรมเนียม)

โครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยเปิดให้บริการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทางให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส. (รังสิต) สถานีเดินรถรังสิต และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2566 – 10 มกราคม 2567 รวมทั้งให้ บขส. ขยายระยะการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า จากเดิม 90 วัน เป็น 1 ปี ซึ่งผู้โดยสารสามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 1 ปี ได้แล้ว ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น E-Ticket และ https://tcl99web.transport.co.th หรือที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ณ สถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาระบบ Feeder เชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้แบบไร้รอยต่อตามนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” จึงได้มอบให้ บขส. ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทดลองเพิ่มจุดจอดรถโดยสาร (เฉพาะรถ บขส. ขาเข้ากรุงเทพฯ) ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ สามารถเลือกเดินทางลงจุดจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือจะเลือกเดินทางไปลงที่สถานีขนส่ง

ผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เพื่อต่อรถแท็กซี่ได้สะดวกเช่นกัน ส่วนการให้บริการเดินรถเชื่อมต่อ ระหว่าง บขส. และ ขสมก. ที่บริเวณชานชาลาขาเข้าหมอชิต 2 การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย ขสมก. ได้จัดรถโดยสารวิ่งให้บริการ 12 เส้นทาง รถโดยสารเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การเพิ่มการเชื่อมต่อของระบบการขนส่งสาธารณะ เป็นการอำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร. 1490 เรียก บขส. ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ รฟท. โทร. 1690 หรือสายด่วน ขสมก. โทร. 1348

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *