เฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา เปิดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม..ฟรี!

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันนี้ (16 ตุลาคม 2566) นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดหน่วยบริการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ตามโครงการ “เดือนตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี คณะผู้บริหาร กทท. พนักงาน กทท. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตคลองเตย สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร PAT ARENA กทท.

ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า “ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกมูลนิธิฯ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ประชาชนด้อยโอกาสในกรุงเทพมหานครได้ตรวจคัดกรองมะเร็ง   เต้านมตลอดทั้งเดือนตุลาคม สำหรับในพื้นที่เขตคลองเตย กทท.ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี เปิดหน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในพื้นที่เขตคลองเตย

โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนวันละ 200 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร PAT ARENA เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยร้ายของมะเร็งเต้านมและสามารถตรวจพบและรักษาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ทั้งนี้ ในวาระครบรอบ 70 ปี กทท. ได้ร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้สนับสนุนเงินจำนวน 33,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี สำหรับจัดหารถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง (Mammogram) พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน

โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ กทท. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตรวจฯ ดังกล่าว สำหรับรถตรวจเอกซเรย์ที่ กทท. ให้การสนับสนุนได้ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนรถของมูลนิธิฯ และให้บริการจนถึงปัจจุบัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองผู้ป่วยของมูลนิธิฯ ได้อย่างทั่วถึง

ในวันนี้ขบวนรถฯ ได้กลับมาให้บริการกับกลุ่มสตรีในพื้นที่ชุมชนคลองเตยและบริเวณใกล้เคียง นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว กทท. ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสตรีกลุ่มเสี่ยงในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลให้สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้สูงถึง 90% รวมทั้งช่วยการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้อย่างมีนัยสำคัญ”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *