“สะพานเฉลิมสิริราช”โครงการในหลวง ร.9

เชิญชวนข้ามสะพานเฉลิมสิริราช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน ชมวิถีชีวิตและชิมอาหารทะเลสดบน “เกาะแรต”

Read more